Housewares & Horeca Equipment Supplier

Γενικές Συνελεύσεις - Εταιρικές πράξεις


Γενικές Συνελεύσεις

Παρακάτω βρείτε το Έντυπο Εξουσιοδότησης σε μορφή PDF

  ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

ΝΟΜΟΣ 4548 /2018
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Άρθρο 141 Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας

Απόσπασμα από το Νόμο / Παράγραφοι 2,3,6 και 7 όπως ισχύει :

A. (παρ.2). Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

Β (παρ.3) Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

Γ (παρ.6) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

Δ (παρ.7) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Δειτε το νόμο.

Ημερομηνία 
15/06/2023Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 08/09/2023

Ημερομηνία 
15/05/2023Πρόσκληση στις 16 Μαΐου 2023

Ημερομηνία 
20/04/2023Πρόσκληση στις 22 Απριλίου 2023

Ημερομηνία 
09/09/2022ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 09ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
09/09/2022Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκεύη και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.
Ημερομηνία 
21/12/2021ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ EKΤΑΚTΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ημερομηνία 
21/11/2021Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση

Ημερομηνία 
07/07/2021ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 07ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
07/07/2021Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.
Ημερομηνία 
31/08/2020Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.
Ημερομηνία 
10/09/2019Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.
Ημερομηνία 
08/10/2018Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.
10/09/2018Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.
11/06/2018Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11η Ιουνίου 2018 ηµέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλµ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του ∆ήµου ∆έλτα Θεσ/νίκης.
Ημερομηνία 
28/07/2017Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.
30/06/2016Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.
Ημερομηνία 
28/06/2016Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλµ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του ∆ήµου ∆έλτα Θεσ/νίκης.
Ημερομηνία 
18/05/2016Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18η Μαΐου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.
Ημερομηνία 
29/06/2015Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.
27/06/2014Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.
28/06/2013Τακτική Γενική Συνέλευση
την 28η Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.
29/06/2012Τακτική Γενική Συνέλευση
την 29η Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης.
27/06/2011Τακτική Γενική Συνέλευση
την 27η Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης.
26/07/2010Έκτακτη Γενική Συνέλευση
την 26η Ιουλίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης.
22/06/2010Τακτική Γενική Συνέλευση
την 22η Ιουνίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ. Της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης.
26/06/2009Τακτική Γενική Συνέλευση
την 26η Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης.
25/06/2008Τακτική Γενική Συνέλευση
Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου 2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης
21/06/2007Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
την 21η Ιουνίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.
14/12/2006Έκτακτη Γενική Συνέλευση
την 14 Δεκεμβρίου 2006, Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης.
23/06/2006Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
23η Ιουνίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης.
30/06/2005Τακτική Γενική Συνέλευση
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2005, ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, 5ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης.
31/03/2004Εκτακτη Γενική Συνέλευση
Τετάρτη 31 Μαρτίου 2004, ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρίας στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης (5ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Κατερίνης)
28/06/2004Τακτική Γενική Συνέλευση
Δευτέρα 28 Ιουνίου 2004, ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, 5ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Κατερίνης
 
 
Εταιρικές πράξεις

Δημόσια Εγγραφή: H Εταιρεία εισήχθηκε στην Παράλληλη αγορά του Χ.Α.Α. το 1995

Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
 14/12/06 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.714.910,06 ΕΥΡΩ
  Αύξηση ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 0,13 ΕΥΡΩ, ήτοι από 0,62 σε 0,75 ΕΥΡΩ
  Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την αύξηση 9.893.714,46 ΕΥΡΩ
 14/12/06 ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
  Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.714.910,06 ΕΥΡΩ
  Μείωση ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 0,13 ΕΥΡΩ, ήτοι σε 0,62 από 0,75 ΕΥΡΩ
19/4/02ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά3.652.541,74 ΕΥΡΩ (1.244.603.599 δρχ.)
 Αριθμός νέων κοινών ανώνυμων μετοχών5.480.000 *Από το σύνολο των 5.480.000 μετοχών που εκδόθηκαν, 3.973.517 μετοχές δόθηκαν δωρεάν στους μετόχους της απορροφώσας εταιρείας με σχέση 1:0,515263. (Περισσότερες πληροφορίες στην Ανακοίνωση 30.08.2002)
 Ονομαστική αξία0,62 ΕΥΡΩ (211,265 δρχ.)
 Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την αύξηση8.178.804,40 ΕΥΡΩ (2.786,927.599 δρχ.)
 Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου13.191.620 κοινές ανώνυμες μετοχές
19/5/00ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά1.518.779 ΕΥΡΩ (517.524.000 δρχ.)
 Αριθμός νέων κοινών ανώνυμων μετοχών2.562.000
 Όροι έκδοσηςδικαίωμα διάθεσης υπέρ των παλαιών μετοχών
  1 νέα προς δύο παλαιές μετοχές
 Ονομαστική αξία0,587 ΕΥΡΩ (200 δρχ.)
 Περίοδος Εγγραφών20/06/2000 - 20/07/2000
 Τιμή έκδοσης5,28 ΕΥΡΩ ( 1.800 δρχ.)
 Αριθμός νέων κοινών ανώνυμων μετοχών για τα στελέχη της εταιρείας25.620
 Όροι έκδοσηςμε παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών μετοχών υπέρ των εργαζομένων και στελεχών της εταιρείας.
 Ονομαστική αξία0,587 ΕΥΡΩ (200 δρχ.)
 Τιμή έκδοσης5,28 ΕΥΡΩ (1.800 δρχ.)
   
 Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου7.711.620
 Ημερομηνία διαπραγμάτευσης μετοχών στο Χ.Α.Α6/12/00
28/06/1999ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά1.503.742 ΕΥΡΩ (512.400.000 δρχ.)
 Αριθμός νέων δωρεάν κοινών ανώνυμων μετοχών2.562.000
 Ονομαστική αξία0,587 ΕΥΡΩ (200 δρχ.)
 Όροι έκδοσης10 δωρεάν κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 10 παλιές
 Ημερομηνία διαπραγμάτευσης μετοχών στο Χ.Α.Α7/30/99
 Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου5.124.000
 Η αύξηση αυτή έγινε με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά1.355.833 ΕΥΡΩ (462.000.000 δρχ.)
 Η αύξηση αυτή έγινε με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών προηγούμενων χρήσεων κατά147.909 ΕΥΡΩ (50.400.000 δρχ.)
06/30/1997ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά751.871 ΕΥΡΩ (GrD 256.200.000 δρχ.)
 Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά0,293 ΕΥΡΩ (100 δρχ.)
 Ονομαστική αξία0,587 ΕΥΡΩ (200 δρχ.)
 Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου2.562.000
 Η αύξηση αυτή έγινε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των κτιρίων και οικοπέδων κατά3.307.997 ΕΥΡΩ (1.127.200.000 δρχ.)
 Η αύξηση αυτή έγινε και με κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών κατά378.577 ΕΥΡΩ ( 129.000.000 δρχ.) 


powered by Capital Link, Inc.