Housewares & Horeca Equipment Supplier

Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης


30/05/08

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη την 15η Μαΐου 2008 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία "ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Εμπόριο - Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσεως" σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου 2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:1ο Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2007 - 31/12/20072ο Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2007 - 31/12/2007
3ο Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2007 - 31/12/2007 και πληρωμή μερίσματος.4ο Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2008 και καθορισμός αμοιβής των.


5ο Έγκριση της αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους Διοικητικού Συμβουλίου6ο Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.7ο Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.


8ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
9ο Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και εναρμόνισή του (όπως ενδεικτικά, τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη και επαναρίθμηση άρθρων κτλ) προς τις διατάξεις του νόμου 3604/2007, όπως έχει τροποποιήσει τον κ.ν. 2190/1920.10ο Λοιπές ανακοινώσεις.


Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν - είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο - όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας. Έντυπο πληρεξουσιότητας είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.yalco.gr).Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του Χειριστή τους - στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.(Ε.Χ.ΑΕ.) και να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

 Για περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με:Με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ: 210-6299997 Fax: 210-8000866, E-mail: Investor_Relations@yalco.gr, Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. ή με τον κύριο Νίκο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link Inc. στην Νέα Υόρκη στο τηλ. (212) 661-7566. Το παραπάνω δελτίο τύπου καθώς και άλλες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Capital Link, www.capitallink.com 


powered by Capital Link, Inc.